Adatvédelem

A FELDER Gruppe adatvédelmi nyilatkozata

Adatkezelő és elérhetőségei
FELDER KG, KR-Felder-Straße 1, 6060 Hall in Tirol, Ausztria

Ha bármilyen kérdése merülne fel az adatvédelemmel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal. Az adatvédelemmel kapcsolatban a következő e-mail-címen keresztül kaphat meg minden tájékoztatást: datenschutz@felder-group.com.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
datenschutz@felder-group.com


Az adatvédelmi nyilatkozat tartalma

Tájékoztató az érintettek jogairól és a panasztételi jogokról

A következőkben arról kaphat tájékoztatást, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait weboldalunk használata során. Weboldalunk alapvetően regisztráció nélkül is felkereshető. Ilyen esetben a rendszer bizonyos adatokat - mint pl. a behívott oldalak, illetve a behívott fájl neve, a behívás dátuma és időpontja - statisztikai célokból elment ugyan a szerverre, de úgy, hogy ezek nem kapcsolhatók közvetlenül az Ön személyéhez. A személyes adatokat, különösen a nevet, a lakcímet vagy az e-mail címet lehetőség szerint önkéntes alapon rögzítjük. Az Ön beleegyezése nélkül az adatokat nem adjuk tovább harmadik fél részére.

A megfelelő feltételek teljesülése esetén Ön élhet a következőkben felsorolt, az érintetteket megillető jogokkal. Kérjük, vegye figyelembe, hogy adott esetben előzetesen igazolnia kell a személyazonosságát.

- Tájékoztatáshoz való jog: Ön – normál esetben ingyenesen – kérheti annak igazolását, hogy sor kerüle az Ön személyes adatainak feldolgozására, és tájékoztatást kérhet ezen adatok köréről, továbbá a DSGVO (általános adatvédelmi EU-rendelet) 15. cikkelye szerinti tárgykörben.
- Helyesbítéshez való jog, ha cégünk helytelen vagy hiányos adatokat dolgoz fel Önről (a DSGVO 16. cikkelye).
- Az Önt érintő személyes adatok törléséhez való jog, ha teljesülnek a DSGVO 17. cikkelyében felsorolt feltételek.
- Az Ön adatai feldolgozásának korlátozására való jog a DSGVO 18. cikkelye szerint.
- Az adatok átvihetőségéhez és az Ön által egy automatizált eljárás során rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz strukturált, általánosan elterjedt és géppel olvasható formátumban történő hozzájutáshoz való jog (DSGVO 20. cikkelye).
- Jogos érdeken alapuló feldolgozás esetén Önt bármikor megilleti a DSGVO 21. cikkelye szerinti ellenvetés joga. Direkt marketing és azzal összefüggő profilozás céljából történő feldolgozás esetén ez a jog korlátozás nélkül áll fenn.
- A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez azzal érvényes, hogy a visszavonás időpontjáig történt feldolgozás jogszerűségét ez nem érinti.


Panasztétel joga

Ha úgy véli, hogy az Önt érintő személyes adatok feldolgozása sérti az adatvédelmi rendelet előírásait, vagy sérültek az Ön érintetti jogai, akkor jogában áll panaszt tenni az Ön esetében illetékes felügyeleti hatóságnál (adatvédelmi hatóság), különösen a tartózkodási helye, a munkahelye vagy a vélt jogsértés helyszíne szerinti EU-tagországban. Ilyen esetben méltányolnánk, ha előtte felvenné velünk a kapcsolatot, és alkalmat adna cégünknek álláspontunk kifejtésére. A felügyeleti hatóságok listáját itt találja: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.


Ha közvetlenül hozzánk fordulna, akkor a datenschutz@felder-group.com címen állunk rendelkezésére az adatvédelmi kérdésekben. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy tájékoztatásra irányuló kérését csak akkor áll módunkban feldolgozni, ha hitelt érdemlő módon igazolni tudja felénk a személyazonosságát.


A weboldal és informatikai rendszereink üzemeltetése (karbantartás és biztonság)

A feldolgozás céljai

Felhasználóink személyes adatait alapvetően kizárólag akkor dolgozzuk fel a vállalat weboldalának és informatikai rendszereinek üzemetetése és karbantartása céljából, valamint az adatbiztonság megőrzése és a tisztességtelen, illetve csalárd tevékenységek megakadályozása érdekében, ha ez munkánk végzéséhez, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink biztosításához szükséges.


Jogalap és (elsőbbséget élvező) jogos érdekek

Az Ön adatait a szerződéskötést megelőző lépések, ill. a szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából (pl. az általános üzleti feltételek, a használatra vonatkozó feltételek és az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pontjának betartása érdekében), törvényi kötelezettség esetén (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés c) pontja, pl. a sütik használatába való beleegyezés, a megfelelő adatbiztonság fenntartása), valamint az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján a következő (elsőbbséget élvező) jogos érdekek érvényesítése céljából dolgozzuk fel:

- Jól működő és megnyerő internetes megjelenés biztosítása,
- Az adatbiztonság megőrzése,
- A konszern / vállalatcsoport hatékony belső adminisztrációja.


A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás

Az adatok továbbítására célzottan nem kerül sor, ugyanakkor a szolgáltatásaink használói által nyilvánosságra hozott adatok (pl. a megjegyzéseik) nyilvánosak, és akár az egész világon hozzáférhetőek lehetnek. Adott esetben az adatok továbbításra kerülhetnek a bűnüldözési hatóságok, bíróságok stb. részére az adatkezelő vagy harmadik felek jogi követeléseinek érvényesítése érdekében.

A következő megbízott adatfeldolgozók szolgáltatásait vesszük igénybe:


Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics formájában a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics a Google által a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de címen elérhetővé tett beépülő böngészőmodul segítségével inaktiválható. A Google Analytics sütiket használ. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek segítségével a felhasználóra vonatkozó specifikus információk tárolhatók el a felhasználó végberendezésén. Ezek révén a Google elemezni tudja weboldalunk tartalomkínálatának használatát. A süti által az oldalaink használatával kapcsolatban rögzített adatok (beleértve az Ön IP-címét is) általában a Google USA-beli szerverére kerülnek, és ott tárolják őket. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics szolgáltatás a „gat._anonymizeIp();“ kóddal van kiegészítve az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel történő rögzítése (az ún. IP-maszkolás) céljából. Ha a névtelenséget garantáló védelmi funkció aktív, akkor a Google az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró egyéb országokban lerövidíti az IP-címeket, így azokból nem lehet az Ön személyazonosságára következtetni. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím átkerül a Google USA-beli szerverére, és ott kerül lerövidítésre. A Google betartja a „Privacy Shield“ egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit, regisztrálva van az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának„Privacy Shield“ programjában, és a begyűjtött információkat weboldalaink használatának kiértékelésére, a cégünk részére szóló, ezzel kapcsolatos jelentések készítésére és a cégünknek nyújtott egyéb kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására használja. Bővebben a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html címen olvashat erről.


Clicky

Ez a weboldal a Clicky webelemző szolgáltatás használata révén gyűjt statisztikai adatokat webes tartalomkínálatunk használatáról. Ez a látogatókkal kapcsolatos információk gyűjtése és a Roxr Software, Ltd. szervereire történő továbbítása által történik.

A Clicky segítségével elemezhető a weboldal felhasználók általi használata. Ez ún. „sütiknek”, vagyis az Ön számítógépén tárolt, a weboldal Ön általi használatának elemzését lehetővé tevő szövegfájloknak a Roxr Software, Ltd. részére való továbbítása révén történik. Az adatok Clicky általi rögzítésének és további feldolgozásának és használatának célját és mértékét a Roxr Software, Ltd. adatvédelmi tudnivalóiban olvashatja a clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms webhelyen.

LiveZilla

Ezen a weboldalon a LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net)) technológiáinak használatával névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatok gyűjtésére és tárolására kerül sor a webelemzés és a valós idejű ügyfélszolgálatnak feltett kérdések megválaszolására szolgáló Live-Chat rendszer üzemeltetése céljából. Ezekből a névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatokból álnéven használati profilok hozhatók létre. Előfordulhat, hogy ehhez sütiket használunk. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek helyileg kerülnek eltárolásra a weboldalt felkereső személy számítógépén, (bizonyos esetekben) lehetővé téve annak újbóli felismerését a weboldalunk újbóli felkeresésekor. Az álnévvel ellátott használati profilok az érintett külön megadott, kifejezett hozzájárulása hiányában nem kerülnek összefűzésre az álnév viselőjének személyes adataival. Az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel való automatikus ellátása műszakilag biztosított. Böngészőjének konfigurációja (pl. sütik kezelése) révén Ön alapvetően tehet a webelemzés ellen.

Az adatkezelő, a FELDER KG egy vállalatcsoport része. Ezért a belső adminisztráció gazdaságossága érdekében a feldolgozási tevékenység során a konszern többi vállalatának segítségét is igénybe vesszük. Ez a vállalatcsoport elsőbbséget élvező jogos érdeke (az általános adatvédelmi rendelet 48. preambulum-bekezdésében foglalt mérlegelési jogalap).

Adatvédelmi kérdés és az érintettek adatvédelmi jogainak érvényesítése esetén minden kapcsolódó vállalat és adatfeldolgozó egységesen a datenschutz@felder-group.com e-mail-címen érhető el.


Adatgyűjtés egyéb forrásokból: A személyes adatok kategóriái

Rendszerünk a weboldalunk minden egyes lehívásakor automatizált módon rögzíti a lehívó számítógép rendszerének adatait és információit.

Ennek során a következő adatok gyűjtésére kerül sor:

- A használt böngésző típusa és verziója
- A felhasználó operációs rendszere
- A felhasználó internetszolgáltatója
- A felhasználó IPcíme, a böngésző munkamenet-azonosítója
- A hozzáférés dátuma és időpontja
- A végberendezés adatai (a berendezés azonosítója, a képernyő felbontása, a nyelvre és országra vonatkozó beállítások stb.)
- Mely weboldalakról jutott el a felhasználó rendszere a weboldalunkra
- Mely weboldalakat hívta le a felhasználó rendszere a mi weboldalunkon keresztül.


Az adattárolás időtartama

Az internetes megjelenés megfelelő működéséhez szükséges adatokat csak a weboldalainkon tett látogatásának ideje alatt dolgozzuk fel, és csak erre az időre tároljuk őket. Ezen túlmenően a naplóadatokat és az IP-címeket a rendszereink ellen irányuló támadások kivédése érdekében általában 7 napig tároljuk, különleges esetben pedig az adatbiztonsági incidensek felderítése és a kártérítési igények érvényesítése érdekében az adott eset megfelelő rendezéséig.


Adatszolgáltatás

Noha semmilyen törvényi vagy szerződéses adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, az adatokra az internetes megjelenés és informatikai rendszereink megfelelő működéséhez mégis szükség van, hiszen a hiányuk adott esetben hátrányosan befolyásolná azt.


Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása

A begyűjtött adatok egy részét marketingtevékenység céljából tovább kezeljük. Erre a tényre, valamint arra a jogára, hogy tiltakozzon az adatai kezelése ellen, már az adatgyűjtés pillanatában felhívjuk a figyelmét. Ebben a vonatkozásban kérjük, tartsa szem előtt az adatvédelmi nyilatkozat 3. pontját.


A szállítások és szolgáltatások teljesítésével összefüggésben végzett adatfeldolgozás, különös tekintettel termékeink forgalmazására és szolgáltatásaink (pl. képzéseink) nyújtására

A feldolgozás céljai

Személyes adatokat termékeink szállítása és szolgáltatásaink nyújtása érdekében gyűjtünk, beleértve a webáruházat, valamint üzleti kapcsolatok esetén harmadik felek szolgáltatásainak igénybevételét is.


Jogalapok és jogos érdekek

Az adatfeldolgozás jogalapját a szerződéskötést megelőző lépések, ill. a szerződéses kötelezettségek (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pontja), továbbá jogi és jogszabályi kötelezettségek (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés c) pontja, különös tekintettel az adó- és járulékszabályokra), valamint a következő (elsőbbséget élvező) jogos érdekek (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja) képezik:

- A saját jogi igények érvényesítése és védelme, különös tekintettel a szavatossági és termékfelelősségi okokból fakadó igényekre
- A nemteljesítés kockázatának csökkentése (harmadik felek esetében is)
- Az ügyfelek szállításokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos megkereséseinek megválaszolása; a megtagadás joga bármikor érvényesíthető, amennyiben ez nem ellentétes egyetlen elsőbbséget élvező jogos érdekkel sem (pl. felelősség)
- A konszern / vállalatcsoport hatékony belső adminisztrációja


A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás

Szükség esetén a következő kategóriákba tartozó címzettek részére továbbítjuk a személyes adatokat:

- Bankok (a fizetési forgalom lebonyolításához)
- Jogi képviselők, adott esetben bíróságok
- Adótanácsadók és könyvvizsgálók (auditálás céljából)
- Illetékes közigazgatási hatóságok, különösen az adóhatóságok
- Követeléskezelő társaságok az adósságok behajtása céljából (külföldre ezért csak akkor, ha az adósságot külföldön kell behajtani)
- Külső finanszírozók, pl. lízingeléssel vagy faktorálással foglalkozó vállalatok és engedményesek, amennyiben a szállítás vagy szolgáltatás ily módon külső finanszírozással valósul meg
- Azok a szerződő és üzletfelek, akik a szállításban vagy szolgáltatásban részt vesznek, vagy abban részt kell venniük (pl. kézbesítési szolgáltatók)
- Biztosítók, ha biztosítási szerződést kötnek a szállításra/szolgáltatásra, vagy ha a biztosítási esemény bekövetkezik
- A törvényileg előírt (hivatalos) statisztikák elkészítését végző hatóságok és intézmények
- Ügyfelek (a szolgáltatások igénybevevői)
- Hitelinformációs szolgáltatók

Ezekben az esetekben kizárólag akkor továbbítjuk az adatokat harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek, ha az általános adatvédelmi rendelet 45. cikkében előírt megfelelőségi határozat rendelkezésre áll, vagy ha az általános adatvédelmi rendelet 49. cikk 1. bekezdés b, c vagy e) pontjában előírt feltételek teljesülnek (az adattovábbítás az érintett kérésére vagy érdekében hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtása vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges), vagy ha az általános adatvédelmi rendelet 49. cikk 1. bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás rendelkezésre áll.

A következő megbízott adatfeldolgozók szolgáltatásait vesszük igénybe:


Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics formájában a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics a Google által a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de címen elérhetővé tett beépülő böngészőmodul segítségével inaktiválható. A Google Analytics sütiket használ. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek segítségével a felhasználóra vonatkozó specifikus információk tárolhatók el a felhasználó végberendezésén. Ezek révén a Google elemezni tudja weboldalunk tartalomkínálatának használatát. A süti által az oldalaink használatával kapcsolatban rögzített adatok (beleértve az Ön IP-címét is) általában a Google USA-beli szerverére kerülnek, és ott tárolják őket. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics szolgáltatás a „gat._anonymizeIp();“ kóddal van kiegészítve az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel történő rögzítése (az ún. IP-maszkolás) céljából. Ha a névtelenséget garantáló védelmi funkció aktív, akkor a Google az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró egyéb országokban lerövidíti az IP-címeket, így azokból nem lehet az Ön személyazonosságára következtetni. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím átkerül a Google USA-beli szerverére, és ott kerül lerövidítésre. A Google betartja a „Privacy Shield“ egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit, regisztrálva van az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának„Privacy Shield“ programjában, és a begyűjtött információkat weboldalaink használatának kiértékelésére, a cégünk részére szóló, ezzel kapcsolatos jelentések készítésére és a cégünknek nyújtott egyéb kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására használja. Bővebben a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html címen olvashat erről.


Clicky

Ez a weboldal a Clicky webelemző szolgáltatás használata révén gyűjt statisztikai adatokat webes tartalomkínálatunk használatáról. Ez a látogatókkal kapcsolatos információk gyűjtése és a Roxr Software, Ltd. szervereire történő továbbítása által történik.

A Clicky segítségével elemezhető a weboldal felhasználók általi használata. Ez ún. „sütiknek”, vagyis az Ön számítógépén tárolt, a weboldal Ön általi használatának elemzését lehetővé tevő szövegfájloknak a Roxr Software, Ltd. részére való továbbítása révén történik. Az adatok Clicky általi rögzítésének és további feldolgozásának és használatának célját és mértékét a Roxr Software, Ltd. adatvédelmi tudnivalóiban olvashatja a clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms webhelyen.

LiveZilla

Ezen a weboldalon a LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net)) technológiáinak használatával névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatok gyűjtésére és tárolására kerül sor a webelemzés és a valós idejű ügyfélszolgálatnak feltett kérdések megválaszolására szolgáló Live-Chat rendszer üzemeltetése céljából. Ezekből a névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatokból álnéven használati profilok hozhatók létre. Előfordulhat, hogy ehhez sütiket használunk. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek helyileg kerülnek eltárolásra a weboldalt felkereső személy számítógépén, (bizonyos esetekben) lehetővé téve annak újbóli felismerését a weboldalunk újbóli felkeresésekor. Az álnévvel ellátott használati profilok az érintett külön megadott, kifejezett hozzájárulása hiányában nem kerülnek összefűzésre az álnév viselőjének személyes adataival. Az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel való automatikus ellátása műszakilag biztosított. Böngészőjének konfigurációja (pl. sütik kezelése) révén Ön alapvetően tehet a webelemzés ellen.


Az adatkezelő, a FELDER KG egy vállalatcsoport része. Ezért a belső adminisztráció gazdaságossága érdekében a feldolgozási tevékenység során a konszern többi vállalatának segítségét is igénybe vesszük. Ez a vállalatcsoport elsőbbséget élvező jogos érdeke (az általános adatvédelmi rendelet 48. preambulum-bekezdésében foglalt mérlegelési jogalap).

Adatvédelmi kérdés és az érintettek adatvédelmi jogainak érvényesítése esetén minden kapcsolódó vállalat és adatfeldolgozó egységesen a datenschutz@felder-group.com e-mail-címen érhető el.


Adatgyűjtés egyéb forrásokból: A személyes adatok kategóriái

Amennyiben ezt a jogos érdekek (a megbízás összege, a finanszírozás módja) indokolttá teszik, a megbízás elfogadása előtt felmérjük a fizetőképességet, és rögzítjük a következő személyes adatokat.

A webáruházban a kosár és rendelési folyamat zavartalan működése érdekében sütiket használunk.


Az adattárolás időtartama

Az adatokat az üzleti kapcsolat lezárultáig vagy a ránk vonatkozó garanciális, jótállási, elévülési és törvényileg előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk; ezen túlmenően a mindenkori olyan jogviták rendezéséig, amelyekben az adatokra bizonyítékként van szükség. Az olyan szolgáltatások esetében, amelyeknél az osztrák polgári törvénykönyv (ABGB) vagy egyéb jogcímek (pl. termékfelelősség) alapján kártérítési igények érvényesíthetőek, az adatokat a szükséges ideig tároljuk.


Adatszolgáltatás

Az általunk kötelezően kért adatok begyűjtése a szerződéskötéshez szükséges.


Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása

A begyűjtött adatok egy részét marketingtevékenység céljából tovább kezeljük. Erre a tényre, valamint arra a jogára, hogy tiltakozzon az adatai kezelése ellen, már az adatgyűjtés pillanatában felhívjuk a figyelmét. Ebben a vonatkozásban kérjük, tartsa szem előtt az adatvédelmi nyilatkozat 3. pontját.


Marketingcélú adatkezelés (ügyfelek megkeresései, ügyfélszolgálat és reklám)

A feldolgozás céljai

Ügyféltámogatás és marketing (direkt marketing) az adatkezelő vagy közös adatkezelő céljaira, beleértve a megfelelő hírleveleket, az ügyfelektől érkező megkeresések megválaszolását, valamint a reklámanyagok postai úton történő küldését is


Jogalapok és jogos érdekek

Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekek a következők:

- A vállalatcsoport termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása
- Új ügyfelek toborzása és a régi ügyfelek megtartása (bónuszprogramok a hűséges ügyfelek számára)
- Az ajánlatok vonzerejének fokozása


Tiltakozás

Önnek mindenkor joga van ahhoz, hogy kötetlen formában tiltakozzon az ilyen célú adatkezelés ellen, és kérheti az adatok törlését, ill. az adatkezelés korlátozását. Az adatok közvetlen gyűjtésekor felhívjuk a figyelmét a jogaira.


A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás

Szükség esetén a következő kategóriákba tartozó címzettek részére továbbítjuk a személyes adatokat:

- Kézbesítési szolgáltatók

A következő megbízott adatfeldolgozók szolgáltatásait vesszük igénybe:

- Nyomdák
- Hírlevélszolgálatatók


Az adatkezelő, a FELDER KG egy vállalatcsoport része. Ezért a belső adminisztráció gazdaságossága érdekében a feldolgozási tevékenység során a konszern többi vállalatának segítségét is igénybe vesszük. Ez a vállalatcsoport elsőbbséget élvező jogos érdeke (az általános adatvédelmi rendelet 48. preambulum-bekezdésében foglalt mérlegelési jogalap). A marketinget és az ügyfélhűség kialakítását szolgáló tevékenységek érdekében végzett adatkezelés kizárólag olyan adatkezelő céljait szolgálja, akivel üzleti kapcsolatot tartunk fenn; a vállalatcsoport ilyen jellegű céljait szolgáló adatkezeléshez szükség van az érintett előzetes hozzájárulására.

Adatvédelmi kérdés és az érintettek adatvédelmi jogainak érvényesítése esetén minden kapcsolódó vállalat és adatfeldolgozó egységesen a datenschutz@felder-group.com e-mail-címen érhető el.


Adatgyűjtés egyéb forrásokból: A személyes adatok kategóriái

- Címadatok vásárlása, címgyűjtések

A következő megbízott adatfeldolgozók szolgáltatásait vesszük igénybe:


Sütik

Weboldalunk sütiket használ. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek segítségével a weboldal használata közben a felhasználóra vonatkozó specifikus információk tárolhatók el a felhasználó végberendezésén. A sütik révén megállapítható az oldalak használati gyakorisága és az azokat használók száma, és elemezhetők az oldalhasználati magatartási formák, de ugyanakkor tartalomkínálatunk is jobban az ügyfelek igényeihez igazítható. A sütik a böngésző-munkamenet lezárulta után is mentve maradnak, és az oldal újbóli felkeresésekor ismét behívhatók. Ha Ön nem szeretné ezt, akkor javasoljuk, hogy állítsa be úgy a böngészőjét, hogy utasítsa el a sütiket.


Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics formájában a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics a Google által a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de címen elérhetővé tett beépülő böngészőmodul segítségével inaktiválható. A Google Analytics sütiket használ. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek segítségével a felhasználóra vonatkozó specifikus információk tárolhatók el a felhasználó végberendezésén. Ezek révén a Google elemezni tudja weboldalunk tartalomkínálatának használatát. A süti által az oldalaink használatával kapcsolatban rögzített adatok (beleértve az Ön IP-címét is) általában a Google USA-beli szerverére kerülnek, és ott tárolják őket. Felhívjuk a figyelmét, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics szolgáltatás a „gat._anonymizeIp();“ kóddal van kiegészítve az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel történő rögzítése (az ún. IP-maszkolás) céljából. Ha a névtelenséget garantáló védelmi funkció aktív, akkor a Google az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt aláíró egyéb országokban lerövidíti az IP-címeket, így azokból nem lehet az Ön személyazonosságára következtetni. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-cím átkerül a Google USA-beli szerverére, és ott kerül lerövidítésre. A Google betartja a „Privacy Shield“ egyezmény adatvédelmi rendelkezéseit, regisztrálva van az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának„Privacy Shield“ programjában, és a begyűjtött információkat weboldalaink használatának kiértékelésére, a cégünk részére szóló, ezzel kapcsolatos jelentések készítésére és a cégünknek nyújtott egyéb kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására használja. Bővebben a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html címen olvashat erről.


Clicky

Ez a weboldal a Clicky webelemző szolgáltatás használata révén gyűjt statisztikai adatokat webes tartalomkínálatunk használatáról. Ez a látogatókkal kapcsolatos információk gyűjtése és a Roxr Software, Ltd. szervereire történő továbbítása által történik.

A Clicky segítségével elemezhető a weboldal felhasználók általi használata. Ez ún. „sütiknek”, vagyis az Ön számítógépén tárolt, a weboldal Ön általi használatának elemzését lehetővé tevő szövegfájloknak a Roxr Software, Ltd. részére való továbbítása révén történik. Az adatok Clicky általi rögzítésének és további feldolgozásának és használatának célját és mértékét a Roxr Software, Ltd. adatvédelmi tudnivalóiban olvashatja a clicky.com/help/faq/features/cookies#/terms webhelyen.

LiveZilla

Ezen a weboldalon a LiveZilla GmbH (Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen (www.livezilla.net)) technológiáinak használatával névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatok gyűjtésére és tárolására kerül sor a webelemzés és a valós idejű ügyfélszolgálatnak feltett kérdések megválaszolására szolgáló Live-Chat rendszer üzemeltetése céljából. Ezekből a névtelenséget garantáló védelemmel ellátott adatokból álnéven használati profilok hozhatók létre. Előfordulhat, hogy ehhez sütiket használunk. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyek helyileg kerülnek eltárolásra a weboldalt felkereső személy számítógépén, (bizonyos esetekben) lehetővé téve annak újbóli felismerését a weboldalunk újbóli felkeresésekor. Az álnévvel ellátott használati profilok az érintett külön megadott, kifejezett hozzájárulása hiányában nem kerülnek összefűzésre az álnév viselőjének személyes adataival. Az IP-címek névtelenséget garantáló védelemmel való automatikus ellátása műszakilag biztosított. Böngészőjének konfigurációja (pl. sütik kezelése) révén Ön alapvetően tehet a webelemzés ellen.

Twitter

Weboldalunk a Twitter, Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) által biztosított funkciókat használ. Ha weboldalainkat a Twitter beépülő bővítményeinek használata mellett hívja elő, akkor kapcsolat jön létre a böngészője és a Twitter szerverei között. Már ekkor megindul az adatok továbbítása a Twitter felé. Ha van Twitter-fiókja, akkor ezek az adatok összekapcsolhatók azzal. Ha nem szeretné, hogy ezek az adatok hozzárendelődjenek a Twitter-fiókjához, akkor kérjük, jelentkezzen ki a Twitterből, mielőtt felkeresi az oldalunkat. A felhasználói műveletek, különösen a „Retweetelés” gombra kattintás, szintén továbbítódnak a Twitter felé. Bővebben a https://twitter.com/privacy címen olvashat erről.


Beépülő YouTube-modul

Ez a weboldal legalább egy, a Google Inc. cég (székhelye: San Bruno/Kalifornia, USA) tulajdonát képező beépülő YouTube-modult tartalmaz. Amint felkeresi egyik beépülő YouTube-modullal ellátott weboldalunkat, rögtön kapcsolat létesül a YouTube szervereivel. Ennek során a Youtube-szerver értesül arról, hogy Ön pontosan melyik weboldalunkat kereste fel. Ha Ön emellett még a YouTube-fiókjába is be van jelentkezve, akkor lehetővé teszi a YouTube számára, hogy a böngészési tevékenységeit közvetlenül hozzárendelje a személyes profiljához. Ezt a hozzárendelést úgy akadályozhatja meg, ha előzetesen kijelentkezik a fiókjából. Azt illetően, hogy a YouTube hogyan rögzíti és használja az Ön adatait, az ott elérhető adatvédelmi tudnivalókból tájékozódhat bővebben a www.youtube.com címen.


A Pinterest „Pin It“ gombja

Weboldalainkon megtalálhatók a Pinterest közösségi oldal „Pin It” gombjai, amelyet a Pinterest, Inc. – székhelye: 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA – üzemeltet. A „Pin It“ gomb használata révén a Pinterest értesül arról, hogy Ön felkereste az egyik weboldalunkat. Ha Ön eközben be van jelentkezve a Pinterest-fiókjába, akkor a Pinterest emellett hozzá is tudja rendelni a felkeresést az Ön Pinterest-fiókjához. A „Pin It“ gombra kattintva adattovábbítás indul a Pinterest felé, és az érintett adatok szervereken (az USA területén) kerülnek eltárolásra. Ha meg akarja akadályozni ezt, akkor a „Pin It” gombra kattintás előtt jelentkezzen ki a Pinterest-fiókjából. Privát szférája védelme érdekében az Ön adatainak a Pinterest általi rögzítésével, feldolgozásával és használatával, továbbá az Önt megillető jogi lehetőségekkel és beállítási opciókkal kapcsolatban olvassa el a Pinterest adatvédelmi tudnivalóit az alábbi címen: http://pinterest.com/about/privacy/


Az adattárolás időtartama


A webáruházakban az érdeklődők adatait és a profilokat az utolsó ügyfélkapcsolattól számított 3 évig tároljuk. A levelezési és e-mail-címeket a reklámtevékenységek időtartamáig vagy az adatkezelés elleni tiltakozásig, ill. a hírlevélről történő leiratkozásig tároljuk; ezeken túlmenően akkor kerül sor adattárolásra, ha az érintett kéri az adatkezelés korlátozását, vagy az egyéb célból történő adatkezelés hosszabb tárolási időt tesz szükségessé (különös tekintettel az adatvédelmi nyilatkozat 2. pontjában foglaltakra).


Adatszolgáltatás

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség.


Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása

Az ügyfelek részéről történő megkeresések esetében a megkeresés típusától és a megkeresés feldolgozásától függően adott esetben sor kerülhet további adatkezelésre a szállítással és a szolgáltatásokkal összefüggésben, ehhez bővebben lásd az adatvédelmi nyilatkozat 2. pontját.


PR-tevékenység

A feldolgozás céljai

Legalább helyi vagy regionális szinten közérdekű információ rendelkezésre bocsátása az adatkezelő feladatairól és szolgáltatásairól.


Tiltakozás

Önnek mindenkor joga van ahhoz, hogy kötetlen formában tiltakozzon az ilyen célú adatkezelés ellen az Ön különleges helyzetéből adódó okokból, és kérheti az adatok törlését, ill. az adatkezelés korlátozását. Az adatok közvetlen gyűjtésekor és a rendezvényekre történő meghívás keretében felhívjuk a figyelmét a jogaira.


Jogalapok és jogos érdekek

Az adatkezelés jogalapját a véleménynyilvánítás szabadsága képezi, amelyet az osztrák állami alaptörvény (Staatsgrundgesetz) 13., 17. és 17a. cikkei, valamint az EJEE 10. cikke biztosítanak, továbbá amennyiben a tevékenység publicisztikai céllal történik, az általános adatvédelmi rendelet 85. cikke együttesen az adatvédelmi törvény (DSG) 9. szakasz 2. bekezdésével (képadatok esetében továbbá az adatvédelmi törvény 12. szakasz 2. bekezdés 4. sora, amennyiben elsőbbséget élvező érdek fűződik a kortörténeti események nyilvános reprezentációjához); máskülönben – különösképpen a képadatok nyilvánosságra hozatala esetében – mindig be kell szerezni az érintett hozzájárulását (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés a) pontja / az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk 2. bekezdés a) pontja).


A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás

Noha az adattovábbításnak nincsenek konkrét címzettjei, ugyanakkor a nyilvánosságra hozatal az általános közvéleménynek szól, és amennyiben az interneten keresztül történik, úgy potenciálisan világszerte bárki számára hozzáférhető lesz.

Az adatkezelő, a FELDER KG egy vállalatcsoport része. Ezért a belső adminisztráció gazdaságossága érdekében a feldolgozási tevékenység során a konszern többi vállalatának segítségét is igénybe vesszük. Ez a vállalatcsoport elsőbbséget élvező jogos érdeke (az általános adatvédelmi rendelet 48. preambulum-bekezdésében foglalt mérlegelési jogalap). A marketinget és az ügyfélhűség kialakítását szolgáló tevékenységek érdekében végzett adatkezelés kizárólag olyan adatkezelő céljait szolgálja, akivel üzleti kapcsolatot tartunk fenn; a vállalatcsoport ilyen jellegű céljait szolgáló adatkezeléshez szükség van az érintett előzetes hozzájárulására.

Adatvédelmi kérdés és az érintettek adatvédelmi jogainak érvényesítése esetén minden kapcsolódó vállalat és adatfeldolgozó egységesen a datenschutz@felder-group.com e-mail-címen érhető el.


Az adattárolás időtartama

Az adatok tárolásának időtartama arra az időre korlátozódik, amíg azok publicisztikai célokra megfelelők és alkalmazhatóak; amennyiben megfelelő dokumentációs érdek fűződik ehhez, az adatokat tartósan archiváljuk a későbbi (ismételt) felhasználás érdekében a jelen adatkezelési tevékenység kapcsán leírt célokra.


Adatszolgáltatás

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség.


Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása

Az adatok felhasználására csak az előre meghatározott célokból, továbbá adott esetben az általános adatvédelmi rendelet 5. cikk 1. bekezdés b) pontjával összhangban közérdekű archiválás, valamint tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból kerül sor.


Pályázati eljárás során történő adatkezelés

A feldolgozás céljai

A pályázók személyes vonatkozású adatainak határozott időtartamú tárolása és frissítése nem konkrét hirdetés kapcsán benyújtott-önéletrajzok esetén és az álláshirdetésekhez tartozó pályázati eljárásokban, valamint ezek felhasználása a pályázók kiválasztásának és a munkaszerződés megkötésének céljából.


Jogalapok és jogos érdekek

A pályázók adatait az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pontja (a szerződéskötést megelőző lépések), valamint az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja alapján dolgozzuk fel annak érdekében, hogy a pályázók adatainak előírt tárolási ideje alatt felvehessük Önnel a kapcsolatot, egyedi esetekben pedig ellenőrizhessük az Ön által megadott adatokat, amennyiben ez a mi érdekünkben vagy harmadik fél érdekében elengedhetetlen, mivel az adott állás betöltése különösen magas elvárásokkal jár az Ön megbízhatóságával szemben.


A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás

Az alkalmazottaink kizárólag akkor ismerhetik meg az Ön adatait, ha ez mindenképpen szükséges. Egyes esetekben a megadott referenciák ellenőrzése céljából kapcsolatfelvételre kerülhet sor. Indokolt esetben, amennyiben a megfelelő elsőbbséget élvező érdekek úgy kívánják, előfordulhat, hogy harmadik félnél is ellenőrizzük az Ön által megadott adatokat (pl. feltüntetett képzettségek és egyetemi végzettségek). Ezekben az esetekben kizárólag akkor továbbítjuk az adatokat harmadik országoknak vagy nemzetközi szervezeteknek, ha az általános adatvédelmi rendelet 45. cikkében előírt megfelelőségi határozat rendelkezésre áll, vagy ha az általános adatvédelmi rendelet 49. cikk 1. bekezdés b) pontjában előírt feltételek teljesülnek (az adattovábbítás az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtása céljából szükséges), vagy ha az általános adatvédelmi rendelet 49. cikk 1. bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás rendelkezésre áll.

Az adatkezelő, a FELDER KG egy vállalatcsoport része. Ezért a belső adminisztráció gazdaságossága érdekében a feldolgozási tevékenység során a konszern többi vállalatának segítségét is igénybe vesszük. Ez a vállalatcsoport elsőbbséget élvező jogos érdeke (az általános adatvédelmi rendelet 48. preambulum-bekezdésében foglalt mérlegelési jogalap).


Adatgyűjtés egyéb forrásokból: A személyes adatok kategóriái

Amennyiben felvesszük a kapcsolatot az Ön által megadott referenciaszemélyekkel, úgy adatokat és információkat gyűjthetünk az érintett harmadik féltől az Ön korábbi munkaviszonyára, illetve tevékenységére, valamint munkateljesítményének szubjektív értékelésére vonatkozóan. (Az ilyen jellegű adatokat és információkat előreláthatólag nem tároljuk.)


Az adattárolás időtartama

Amennyiben nyitott állásra pályázott, személyes adatait a pályázati eljárás befejeztétől számított legfeljebb három évig tároljuk, majd töröljük őket; ez ellen legkorábban az eljárás lezárulta után nyolc hónappal kötetlen formában bármikor tiltakozhat.

Amennyiben nem konkrét álláshirdetésre nyújtott be pályázatot, úgy a dokumentumait legfeljebb három évig tároljuk annak érdekében, hogy ha megfelelő pozíció nyílna meg, felvehessük Önnel a kapcsolatot; ebben az esetben kötetlen formában bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.


Adatszolgáltatás

A pályázati eljárás lefolytatásához minden esetben megfelelő módon bizonyítania kell, hogy rendelkezik a betölteni kívánt álláshoz szükséges képzettségekkel, valamint meg kell adnia a szükséges elérhetőségeket. Egyes esetekben az állás betöltéséhez teljesítendő követelményektől függően szükség lehet arra is, hogy további adatok megadását kérjük Öntől (pl. erkölcsi bizonyítvány). Amennyiben nem adja meg a kötelezően szükséges adatokat, akkor figyelmen kívül hagyhatjuk az adott állásra benyújtott pályázatát.


Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása

Amennyiben munkaviszony alakul ki, pályázati dokumentumait a személyzeti adminisztráció céljából tovább kezeljük, kivéve a különleges védelmet élvező adatokat (pl. erkölcsi bizonyítvány). A szerződéskötés előtt minden további információt a rendelkezésére bocsátunk


Kommunikáció

A feldolgozás céljai

Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot a weboldalunkon elérhető űrlap révén, e-mailben vagy telefonon, a kommunikációhoz technikailag szükséges adatokat (a kommunikáció módjától függően) összegyűjtjük és feldolgozzuk, így például a telefonszámot, az e-mail-címet, a kapcsolatfelvétel időpontját (adott esetben időtartamát) stb. Ennek során a beérkező e-maileket levélszemétszűrő, tűzfal, víruskereső stb. révén is feldolgozzuk a jelen nyilatkozat 1. pontjában foglalt célokból.


Jogalapok és jogos érdekek

Megadott adatait a megkeresés feldolgozása céljából a megfelelő jogos érdekek alapján az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja szerint dolgozzuk fel. Az adatkezelés további céljai a kommunikáció tartalmától függenek, és az egyes célokat a jelen adatvédelmi nyilatkozat 1-6. pontjai írják le.


Tiltakozás

A jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdés e) és f) pontjaiban foglalt célokból történő adatkezelés esetén, amennyiben erről ott rendelkeznek, Önnek mindenkor joga van ahhoz, hogy kötetlen formában tiltakozzon az ilyen célú adatkezelés ellen az Ön különleges helyzetéből adódó okokból, és kérheti az adatok törlését, ill. az adatkezelés korlátozását. Az adatok közvetlen gyűjtésekor (pl. online kérdőívek) felhívjuk a figyelmét a jogaira. Ez a jog nem áll fenn, ha megkeresését vagy kapcsolatfelvételét más okokból (pl. szerződéses kötelezettségekből, törvényi kötelezettségekből, termékfelelősségből) kifolyólag dolgozzuk fel, és azokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott ideig tárolnunk kell.


A címzettek, a címzettek kategóriái, valamint a harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás

A kapcsolatfelvétel céljától függően szükség lehet a jelen adatvédelmi nyilatkozat 1-6. pontjaiban foglalt, megfelelő adattovábbításra.


Adatgyűjtés egyéb forrásokból: A személyes adatok kategóriái

Rendszereink minden kapcsolatfelvétel során rögzítik az érintett által használt kommunikációs eszköz, ill. műszaki rendszer adatait és információit.

Ennek során a következő adatok kerülnek rögzítésre: az érintett elérhetőségei (pl. telefonszáma, e-mail-címe stb.), valamint a kommunikáció időpontja (dátum, idő).


Az adattárolás időtartama

Az adatokat a kommunikációs folyamat lefolytatásához szükséges idő után annak lezárultáig tároljuk; ezen túlmenően a kommunikációs folyamat céljától függően szükség lehet a jelen adatvédelmi nyilatkozat 1-6. pontjaiban foglalt, hosszabb ideig történő adattárolásra is.


Adatszolgáltatás

Nem áll fenn adatszolgáltatási kötelezettség.


Az Ön adatainak egyéb célból történő további feldolgozása

A megkeresése, ill. a kommunikáció tartalmától függően további adatkezelésre kerülhet sor a jelen adatvédelmi nyilatkozat 1-6. pontjaiban foglalt célokból.